Les

Ny runde med topptillitsvalgtkurs i Parat

Årets deltakere med fjorårets deltakere, som nå fungerer som veiledere.

Parat er med et samarbeidet med Høyskolen Kristiania om videreutdanning av topptillitsvalgte i flere av forbundene organisert under YS. Nå er det klart for en ny runde med kurs. Både leder og nestleder i Parat, sier kursene er viktige for å gi tillitsvalgte nødvendige verktøy og kunnskap for å utføre vervet sitt best mulig.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 29.08.2023 15:00 redigert 29.08.2023 16:22

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier utdanningsprogrammet gir topptillitsvalgte verktøyene de trenger for å håndtere utfordringer i arbeidshverdagen.

– Når vi nå tilbyr et topptillitsvalgtprogram gir vi våre tillitsvalgte de nødvendige verktøy og kunnskap til å effektivt lede og håndtere komplekse utfordringer i deres arbeidshverdag, sier Olsen.

I tillegg til å sørge for at tillitsvalgte utvikler kompetansen sin, sier nestleder i Parat, Anneli Nyberg, at erfaringer fra kursets første runde har vært med på å videreutvikle tilbudet.

– Gode erfaringene fra det første kurset som startet i 2021 har vært med på å utvikle denne opplæringen og jeg er sikker på at deltakerne nå vil gå i gang med både pågangsmot og entusiasme, sier Nyberg.

Årets deltakere i kurset fra Parat inkluderer Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag, Tone Sagen, strategisk kundesjef i Schibsted, Bodil Røkke, Leder i Farmasiforbundet, Bjarte Gravdal, hovedtillitsvalgt i Bama, Arvyndas Dragonas, hovedtillitsvalgt Gate Gourmet, og Einar Follesøy Kaldhol, leder i Parat politiet.

Viktig med erfaringsbasert kunnskap

Kjetil Vedøy er høyskolelektor, og har arbeidet som toppleder innen HR i flere tiår. Vedøy er en av foreleserne som følger deltakerne i topptillitsvalgtkurset spesielt tett. Han sier utbyttet av kurset, og målet for deltakerne både er å sikre kompetanse for tillitsvalgte i organisasjonene, og for dem å dele kunnskap de allerede besitter i en formalisert kontekst.

– Fra et organisasjonsperspektiv er ønske å dokumentere og synliggjøre den kompetansen de topptillitsvalgte faktisk har som et resultat av langvarig arbeid på vegene av organisasjonen. Det er et ønske at kompetansen skal akkumuleres i organisasjonen når en tillitsvalgt går av fra vervet sitt, slik at den nye tillitsvalgte kan bygge på erfaringene g kunnskapen fra sin forgjenger, sier Vedøy.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo