Les

Ny regjering: Taxfree-ordningen i spill

Høyres Erlend Svardal Bø er redd flyplasser må legges ned hvis taxfree salget opphører Foto: Høyre
Nok en gang er taxfree-ordningen på bordet under regjeringsforhandlingene. Mandag skrev Dagens Næringsliv at partiene på venstresiden har gått inn for å enten begrense eller avvikle taxfreeordningen.. Taxfreebutikkene på Oslo Lufthavn omsetter for mer enn to milliarder kroner i et normalår og overskuddet finansierer flyplasser som går med underskudd.  
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 06.10.2021 13:45 redigert 06.10.2021 14:03

Nylig valgt stortingspolitiker Erlend Svardal Bøe for Høyre i Troms mener taxfree langt på vei også er distriktspolitikk.
– Hvis Norge skroter ordningen eller bygger den ned, kan det ha store konsekvenser, og i verste fall at flyplasser i distriktet må legge ned, sier Bøe til Dagens Næringsliv.

Milliardinntekter fra taxfree sikrer at statlige Avinor er selvfinansiert – ved normal drift – og alternativet ville ha vært at mange flyplasser i distriktet som går med underskudd, hadde vært avhengige av penger over statsbudsjettet.
 – Vi trenger ikke enda en stor utgift over statsbudsjettet. Jeg har ikke sett noen partier som viser hvor penger til finansieringen av flyplassene skal tas fra, hvis taxfree bygges ned. Det er en reell fare for at overføringene ville ha blitt mindre og det vil ramme arbeidsplasser i distriktene, særlig i nord, sier Bøe.

Høyre har, i likhet med Fremskrittspartiet, ønsket å bevare dagens ordning med taxfreesalg på ved avreise og ankomst fra utlandet, slik det har vært siden 2005. I det nye Stortinget er det mindretall for partiene som vil bevare ordningen som i dag.

I Arbeiderpartiets program heter det at ordningen bør overtas av Vinmonopolet, og hensikten er å begrense den kommersielle satsingen.
Samferdselspolitiker Sverre Myrli (Ap) vil overfor Dagens Næringsliv ikke kommentere enkeltsaker mens forhandlingene pågår i Hurdal .
– Men jeg tror man har sett at det kan være vanskelig å få det til gjennom Vinmonopolet, sier han.

På spørsmål om 
fremtiden for taxfree kan bli del av regjeringsforhandlingene, svarer Myrli:
– Jeg har ingen kommentar til hva som skjer fremover, det er vanskelig å spå.

Sp-politiker Geir Pollestad har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at partiprogrammet står fast, men han vil ikke kommentere enkeltsaker nå. Støttepartiet SV ønsker å avvikle taxfreeordningen helt.

 
Kan kutte kvotene
Tolldirektøren har pekt på at kvotene ved import av varer fra utlandet vil gjelde selv om taxfree legges ned, og i så fall kan deler av handelen flyttes utenlands.

Ap foreslo i fjor å begrense kvotene, for eksempel at det ikke skal være tillat å doble vinkvoten fra to til fire flasker ved passering om man lar være å kjøpe tobakk.

Også Sp har vært åpne for å redusere den «ekstra» kvoten for alle passasjerer som ikke kjøper tobakk, som FrP fikk gjennomslag for i regjering i 2014.

Frp-politiker Sivert Bjørnstad fra Sør-Trøndelag sier i dag at både arbeidsplasser og verdiskapning kan havne i utlandet om taxfree-ordningen bygges ned, så lenge kvotene består.
– Å legge ned taxfree-ordningen er en gavepakke til lufthavner i utlandet. Om lag 1100 ansatte står i fare for å miste jobben om Ap og Sp gjør alvor av tidligere utsagn. Norske arbeidsplasser vil gå tapt dersom ordningen blir skrotet, sier Bjørnstad.

 
Parat advarer og vil beholde dagens ordning
Parat har tidligere advart mot å endre taxfree-ordningen. Det vil både skape usikkerhet for de ansatte, og true eksistensen til de små flyplassene ved at Avinors inntektssituasjon blir mer usikker.
– Vi er opptatt av å sikre arbeidsplassene og et godt flyrutetilbud. Taxfree salget er med på å sikre at også små og ulønnsomme flyplasser eksisterer, sier Parats leder Unn Kristin Olsen.

Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten