Les

Ny mal for inkluderende arbeidsliv

En ny mal for inkluderende arbeidsliv, skal gjøre det lettere å styrke samarbeidet på arbeidsplassen. Foto: Getty images.
Inkluderende arbeidsliv er en viktig del av samarbeidet på arbeidsplassen. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er utviklet mellom partene i Norge, for å sikre at interesser blir ivaretatt på arbeidsplassen. 
 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 13.06.2023 11:05 redigert 13.06.2023 11:21
Nå er også et rammeverk tilgjengelig for at tillitsvalgte og arbeidsgiver enkelt kan styrke samarbeidet om inkluderende arbeidsliv. Malen er ment for å gjøre det enklere å holde en oversikt for inkludering i arbeidslivet på jobb. 

Inkluderende arbeidsliv handler om partssamarbeid for å skape gode og inkluderende arbeidsplasser med lavt sykefravær og mindre frafall. Til sammen utgjør det et arbeidsliv med plass for alle. Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en viktig suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidshverdag. 

Nå har Idébanken laget en mal for en lokal avtale for inkluderende arbeidsliv. Denne avtalen er frivillig å inngå mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og kan gjøre det enklere for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere hvilken arbeidsplass man ønsker å være. 

Avtalen handler i hovedsak om at begge parter:

ønsker en god og inkluderende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
anerkjenner arbeidsplassen og partssamarbeidet som viktige i IA-arbeidet
prioriterer og samarbeider om IA-arbeidet

Her kan du finne malen for inkluderende arbeidsliv-avtale fra Idébanken.
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo