Les

Ny leder i Parat ung

Fra venstre: Styremedlem Knut Fredrik Olsen, styremedlem Dina Kaino, leder Kari Nestaas, nestleder Ina Maria Hansen, styremedlem Amandus Amadeus Michael Bøe. Styremedlem Robin Malm var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Parat ung

Arbeidslivet er i endring, det må også Parat ung ta inn over seg, mener den nye lederen av Parat ung - Kari Nestaas.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 29.10.2019 14:15 redigert 30.10.2019 10:56

Etter seks år i styret for Parat ung, fire av disse årene som leder – varslet Idar Gundersen valgkomiteen om at det var på tide å slippe yngre krefter til.
Mitt engasjement tok ikke slutt - men seks år er lenge, og det var på tide å la noen andre få sette sitt preg på Parat, skriver Gundersen i en melding på Facebook.  

Alle medlemmer i Parat under 35 år, er også automatisk tilknyttet Parat ung.

Nå har den 32 år gamle trebarnsmoren fra Voss overtatt lederklubba i Parat ung.
– Jeg har et sterkt engasjement, og ville gjerne være med i styret enda en periode. Ikke minst for å få anledning til å sluttføre flere påbegynte prosjekter, sier Kari Nestaas, nyvalgt leder i Parat ung.

Nestaas sier at da valgkomiteen spurte om hun kunne tenke seg å stille til valg som leder, falt det naturlig å takke ja.
– Det er spesielt to spørsmål som er viktige for meg. Parat ung må bli mer synlig, også ute i alle regionene og overfor unge medlemmer. Samtidig må Parat ung bli et naturlig talerør for synspunktene til unge medlemmer i Parat, sier hun.

Les også: Parat ung samles ved Hunderfossen

Nestaas sier hun er opptatt av en desentralisert organisasjonsstruktur og nærhet til medlemmene.
– Jeg er bekymret for de sentraliseringstendensene vi ser, og vil gjerne at Parat ung skal bli et talerør for stemmer også utenfor storbyene, sier hun.

Den nyvalgte lederen for Parat ung sier det er viktig for henne med en tett dialog med de unge medlemmene hun nå er valgt til å representere. Derfor har hun også en målsetting om å få etablert egne ung-nettverk i alle regioner.
– Både arbeids- og organisasjonslivet er i endring. Da må vi tørre å spørre hva Parat kan eller skal være for unge medlemmer, hva er en fagforening for unge medlemmer. Jeg tror vi må være noe mer enn bare en organisasjon for kriseberedskap og konflikt, sier hun.

Nestaas sier hun vil bidra til å synliggjøre verdien av å ha et bredt faglig nettverk, ikke minst for unge.
– Det at Parat organiserer arbeidstakere innenfor et så bredt spekter av bransjer, gjør at man bygger tverrfaglige nettverk på en helt unik måte. Det tenker jeg at det vår jobb å bidra til å synliggjøre denne verdien, også overfor unge medlemmer, sier hun.

 

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo