Les

Ny leder i Norwegian kabinforening

Mangeårig leder i Norwegian kabinforening har overlatt roret til René-Charles Gustavsen. Foto: Trygve Bergsland.
René-Charles Gustavsen er valgt som ny leder og Marit Lindén ble takket av når Norwegian kabinforening tirsdag, avholdt årsmøte. Nytt styre konstituerte seg onsdag.
Av Trygve Bergsland 15.03.2019 18:01
Det nye styret består av René-Charles Gustavsen (leder), Trude Mathisen (nestleder) og Anita Johannessen (sekretær og vara for Kristina Malmqvist). Videre er Annika Wallenborg Schoop, Andreas Fossen, Marcus Daniel Hall og Eirin Mauland Hapnes valgt som øvrige medlemmer av styret.

Som basetillitsvalgt i Trondheim er Beate Jensen Granås valgt og Elizabeth  Loreto Oyarce Johannessen er valgt som basetillitsvalgt i Bergen.
 
Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com