Les

Ny leder i Norges Politilederlag

Nyvalgt leder av Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, i samtale med leder for Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol. Foto: Arve Sigmundstad
Marit Ellingsen ble onsdag valgt som den første kvinnelige lederen for Norges Politilederlag i Parat.
Av Arve Sigmundstad 03.05.2019 16:10

Det var under Norges Politilederlag sitt aller siste representantskapsmøte at Norges Politilederlag valgte sin første kvinnelige leder. Et av forslagene som ble vedtatt på representantskapsmøtet, var nemlig å avvikle ordningen med representantskapsmøte – og innføre landsmøte som organisasjonens øverste organ.

Norges Politilederlag er en fagorganisasjon i Parat for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Formålet med organisasjonen er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, bidra til trygghet i lederrollen og personlig og faglig kompetanseutvikling. Videre skal forbundet arbeide for utvikling av faget ledelse, økt mangfold i ledergruppene og et reelt handlingsrom for ledelse.

Nyvalgt leder av Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingen, sier hun gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver.
­– Det er med en viss ærefrykt jeg går inn i rollen som forbundsleder, ikke minst fordi jeg opplever at min forgjenger, Geir Krogh, har gjort en fremragende jobb – så listen ligger høyt, sier hun.

Landsmøtet og landsstyret i er de øverste organene i Norges Politilederlag, mens den daglige driften og oppfølgingen av dagsaktuelle politiske saker ivaretas av forbundsleder – med støtte fra Parats administrasjon.

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com