Les

Ny leder av Tariffnemnda

Lucy Terese Smith Ulseth er utnevnt som ny leder av Tariffnemnda fram til 2021 etter at tidligere leder Dag Nafstad døde i februar i år.
Av Regjeringen 11.09.2020 13:54
Smith Ulseth er dommer ved Oslo tingrett. Hun er dr. juris og har blant annet erfaring fra Universitetet i Oslo og som advokat. Hun var oppnevnt som nøytralt medlem i Tariffnemnda fra 2012–2015.

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som har myndighet til å avgjøre begjæringer og fastsette forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler.

Tariffnemndas sammensetning frem til 31. mai 2021
Lucy Terese Smith Ulseth, leder (dommer ved Oslo tingrett)
Steinar Holden (professor ved Økonomisk institutt, UiO)
Giuditta Cordero-Moss (professor ved Institutt for privatrett, UiO)
Kurt Weltzien (NHO) – personlig vara: Margrethe Meder (NHO)
Knut Bodding (LO) – personlig vara: Andreas Van den Heuvel (LO)
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo