Les

NTNU-hovedtillitsvalgt skuffet over kutt

Foto: Wikimedia Commons

Nytt revidert statsbudsjett ble torsdag lagt frem. Blant de mest oppsiktsvekkende kuttene er bevilgningen til campusprosjektet ved NTNU i Trondheim. Hovedtillitsvalgt for Parat NTNU, Morten Mørch, mener det er en svært beklagelig nedprioritering, og ber Stortinget ta grep.

Av Helene Husebø Publisert dato 12.05.2022 16:00

Regjeringen foreslo torsdag å redusere bevilgningen til campusprosjektet ved NTNU med 176 millioner kroner. Forslaget er at prosjektet skal avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes en betydelig nedskalering av prosjektet.

Campusprosjektet innebærer en samling av campusene i Trondheim fra spredte lokasjoner til én samlet campus. I tillegg skal det bygges senter for psykisk helse, et samlet bygg for NTNUs helse- og sosialfag og studentenes idrettstilbud, samt Ocean Space Centre, som skal bli NTNU og SINTEFs forskningssenter innen havrom.

Hovedtillitsvalgt for Parat NTNU, Morten Mørch, mener det er svært beklagelig at regjeringen nå velger å kutte i campusprosjektets budsjett.
– Sett fra NTNUs ståsted vil utsettelsen av Ocean Space Centre være det aller mest kritiske. Vi er kommet langt i prosessen, og byggestart er planlagt i august. Dette vil nå bli utsatt. Det er også klart at dette kuttet vil påvirke campussamlingsprosjektet, som er veldig beklagelig, sier han.

Mørch er også bekymret for studentenes personlige økonomi, da det ikke er lagt opp til økning i studiestøtten utover to prosent.
– Studentene vil få stadig trangere kår, og kjøpekraften deres vil bli kraftig svekket. Høyere strømpriser og en kraftig prisvekst vil uten økt støtte gjøre det utfordrende å være fulltidsstudent. Vi kan se en tendens der studenter uten noen mulighet til å få hjelp av foreldre blir presset ut av utdanningssystemet. Vi ser derfor på det reviderte statsbudsjettet som en mistillit til universitet- og høyskolesektoren, og håper Stortinget tar grep, sier Mørch.

Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo