Les

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Norges politilederlag i Parat foreslår at det etableres en langtidsplan for politiet, etter modell fra Forsvaret. Det kom fram i en høring i Stortinget denne uka.
Av Vetle Daler Publisert dato 22.01.2021 19:50 redigert 27.01.2021 16:47
Marit Ellingsen, leder for Norges politilederlag i Parat (NPL) og nestleder Frank Gran deltok denne uka i justiskomiteens høring om stortingsmeldingen "Samfunnssikkerhet i en usikker verden". Her foreslo NPL-leder at politiet bør få langtidsplaner å forholde seg til, etter modell fra Forsvarets langtidplaner.

– Politiet har vært gjennom en omfattende reform, og det vi har størst behov for nå, er noe så traust som: Arbeidsro, langsiktige planer og økonomisk reelt handlingsrom. Vi foreslår derfor at det innføres langtidsplaner for politi- og lensmannsetaten, etter mal fra forsvaret, sa Marit Ellingsen i høringen.

Se redigert versjon av høringen her
 
Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo