Les

NPL bekymret for grenseutfordringer

NPL-leder Frank Gran i digitalt møte med justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Marit Ellingsen
Norges Politilederlag (NPL) møtte fredag justisminister Monica Mæland til digitalt orienteringsmøte.  NPL-leder Frank Gran la vekt på grenseoppdraget og etablering av en langtidsplan for Politiet.
Av Helene Husebø Publisert dato 25.06.2021 12:40 redigert 25.06.2021 15:30
Påtroppende leder Frank Gran og nestleder Marit Ellingsen benyttet møtet til å informere om leder-skiftet i NPL, og takket samtidig for det gode samarbeidet Ellingsen har hatt med justisdepartementet som leder.

Gran ønsker videre å rette oppmerksomheten mot Politiets grenseoppdrag. Implementeringen av EUs informasjonssystemer innebærer ifølge NPL-lederen noe digitalisering, men forutsetter likevel store mannskapsressurser for å kunne utøve god grensekontroll.
– Når lufttrafikken og havnene igjen åpnes for fullt etter pandemien er vi bekymret for om vi klarer å håndtere trykket for å utøve Schengens forventning om en grensekontrollgrad på 60 prosent. Vi er redde for at det må avses mer ressurser enn de 400 stillingene som allerede har blitt tildelt, sier NPL-lederen.

Gran forteller at medlemmene rapporterer om at man per dags dato kun vil klare en kontrollgrad på ned mot 2-3 prosent for å klare å unngå lange køer, slik man har sett i Svinesund.
– Vi ønsker å adressere bekymringen, og er opptatt av å være politikernes støttespillere i dette, sier NPL-lederen, og legger til at han oppfattet ministeren som lyttende og løsningsvillig når det gjelder grenseutfordringen.

NPL er videre kjent med at det er startet opp et arbeid i justisdepartementet med langtidsplan for Politiet etter mal fra Forsvaret.
– Det vi er bekymret for er at fagforeningene ikke er involvert i arbeidet så langt. Vi mener vi kan bidra til å finne gode løsninger i samarbeid med politikerne for en slik langtidsplan, og mener vi er en uutnyttet ressurs, sier Gran. Mæland uttrykte at hun vil invitere forbundene til møte om saken i løpet av høsten 2021.
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten