Les

Norwegian-tillitsvalgte fra Europa og USA samlet i Oslo

Foto: Trygve Bergsland
Norwegian leverte torsdag et underskudd i første kvartal på nærmere to milliarder. Samtidig møtes tillitsvalgte fra hele Europa og USA hos Parat for å drøfte felles utfordringer for selskapet, og de ansatte.
Av Arve Sigmundstad 25.04.2019 15:33

Etter initiativ fra Parat er tillitsvalgte fra hele Norwegian-konsernet i Europa og USA torsdag og fredag samlet i Oslo for å drøfte de utfordringene selskapet står overfor.

Leder i Parat, Vegard Einan, sier det er viktig å snakke sammen på tvers av landegrensene.
– Når Parat, sammen med ETF, har tatt initiativet til dette møtet er det selvsagt fordi vi ser at selskapet står i en krevende situasjon. For oss er det da viktig å kunne drøfte hvordan de ansattes representanter kan møte dette, og bidra i det arbeidet som ligger foran oss, sier han.

Parat organiserer over 2.000 ansatte i Norwegian, og har medlemmer både i Norge, Sverige og Danmark. De tillitsvalgte som deltok på møtet representerer i tillegg Norwegianansatte i Finland, Belgia, Danmark, Italia, Spania, Frankrike, Storbritannia og USA. Representanter fra Den Europeiske transportføderasjonen (ETF) og Den Internasjonale transportføderasjonen (ITF) deltar også på møtet.

Einan sier at Parat også har invitert ledelsen i Norwegian til å delta på møtet.
– Vi ønsker å bidra til en god dialog mellom ledelsen i selskapet, og de ansattes representanter. Dette vil også gi selskapet en mulighet til å snakke direkte med representanter for alle fagforeningene i ETF/ITF systemet i Norwegian, i det som åpenbart er utfordrende tider både for luftfartsbransjen – og Norwegian, sier han.

Våre medlemsblader
Video

Halloweenmannen

Ikke et veldedighets­prosjekt

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo