Les

Norske bedrifter venter dårligere inntjening og færre ansatte

Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, Foto: NTB Kommunikasjon/ Alf Simensen
Norske bedrifter venter fortsatt nedgang med færre ansatte, mindre investeringer og dårligere inntjening, viser tall NHO har samlet inn.
Av NTB - Peter Tálos Publisert dato 07.03.2023 13:40

Selv om det fremdeles er en overvekt av pessimister blant NHOs medlemsbedrifter, er antallet færre enn da bedriftene før jul ble spurt om hvilke framtidsutsikter de så for seg.

Fortsatt ventes det at en ny vekst ikke tiltar før etter sommeren, viser NHOs kvartalsvise rapport Økonomisk overblikk.

– Høy inflasjon og økte renter vil svekke husholdningenes kjøpekraft og gi lavere forbruksvekst i år. Høye kostnader og redusert etterspørsel reduserer bedriftenes ansettelses- og investeringslyst, skriver NHOs sjeføkonom Øystein Dørum om rapporten.

Samlet vil aktiviteten være uendret i første halvår før veksten tiltar mot høsten, spår han.

Prisene vil falle saktere

I fjor var det store problemer for bedriftene knyttet til høye energipriser og flaskehalsproblemer i den internasjonale forsyningskjedene. Problemene ble forsterket av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland. Resultatet ble høyere prisvekst og lite ledig kapasitet.

Det førte til lav arbeidsledighet og høyere lønnskrav, noe NHO kan føre til krav om høyere lønninger også i Norge i år.

– For å oppnå sine marginer kan bedriften da måtte øke sine salgspriser ytterligere. Sammen med økte inflasjonsforventninger peker dette mot at prisstigningen ikke kommer ned like raskt som tidligere antatt, skriver NHO.

Konsekvensen kan bli enda strammere tiltak for å få prisene under kontroll, skriver de videre.

Ikke like høy rente som andre land

Mens arbeidsledigheten i Norge i fjor endte på 1,8 prosent helt ledige, tror NHO at dette vil stige til en topp på 2,4 neste år før det snur og går tilbake igjen i 2024.

Fordi norske husholdninger i større grad enn i andre land har relativt høy gjeld, og som oftest flytende rente, har renteøkningene fra Norges Bank hatt stor innvirkning på folks disponible inntekt.

– Det kan isolert sett tale for at rentetoppen i Norge ikke blir like høy som hos våre handelspartnere, skriver NHO i rapporten.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo