Les

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Verden i 2021 har store sikkerhetspolitiske utfordringer med økt rivalisering, splittelse i våre tradisjonelle allianser, og store kriser som må løses. Likevel er ikke alt håpløst.
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 21.06.2021 9:05

Konferansen retter søkelyset mot mulighetene innenfor sikkerhetspolitikken – i internasjonal politikk og for Norge. Den markerer samtidig åpningen etter pandemien og begynnelsen på en ny tradisjon: En norsk utenrikspolitisk konferanse i NUPIs regi hvert år.

Temaer for konferansen: Den globale orden og multilateralismen under press, transatlantiske relasjoner, Europa som en maktpol i verden, og nordområdene, stormaktene og det norske handlingsrommet.

Program

13.15 Åpning: Ulf Sverdrup, NUPI-direktør

13.30 Norges utfordringer og muligheter
Innlegg fra hovedtalerne:
Ine Eriksen Søreide, utenriksminister
Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant (Ap) og leder for Utenriks- og forsvarskomiteen
Rolf Tamnes, professor emeritus
Ole Jacob Sending, forskningssjef
Pernille Rieker, forsker I
Karsten Friis, seniorforsker
Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier

14.30 Diskusjon ledet av Ulf Sverdrup

15.00 Pause

15.15 Debatt om Norges sikkerhetspolitiske muligheter:
Ine Eriksen Søreide (H) og Anniken Huitfeldt (Ap). Debattleder: Ulf Sverdrup

16.00 Slutt

 

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten