Les

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Verden i 2021 har store sikkerhetspolitiske utfordringer med økt rivalisering, splittelse i våre tradisjonelle allianser, og store kriser som må løses. Likevel er ikke alt håpløst.
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 21.06.2021 9:05

Konferansen retter søkelyset mot mulighetene innenfor sikkerhetspolitikken – i internasjonal politikk og for Norge. Den markerer samtidig åpningen etter pandemien og begynnelsen på en ny tradisjon: En norsk utenrikspolitisk konferanse i NUPIs regi hvert år.

Temaer for konferansen: Den globale orden og multilateralismen under press, transatlantiske relasjoner, Europa som en maktpol i verden, og nordområdene, stormaktene og det norske handlingsrommet.

Program

13.15 Åpning: Ulf Sverdrup, NUPI-direktør

13.30 Norges utfordringer og muligheter
Innlegg fra hovedtalerne:
Ine Eriksen Søreide, utenriksminister
Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant (Ap) og leder for Utenriks- og forsvarskomiteen
Rolf Tamnes, professor emeritus
Ole Jacob Sending, forskningssjef
Pernille Rieker, forsker I
Karsten Friis, seniorforsker
Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier

14.30 Diskusjon ledet av Ulf Sverdrup

15.00 Pause

15.15 Debatt om Norges sikkerhetspolitiske muligheter:
Ine Eriksen Søreide (H) og Anniken Huitfeldt (Ap). Debattleder: Ulf Sverdrup

16.00 Slutt

 

Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup