Les

Norsk beredskap: Er vi forberedt på det som kan komme?

Hvor beredt er vi egentlig for det som kan komme, og er vi i stand til å ta vare på landet når krisen treffer? 
NB: Sendingen starter kl 11:00, se bort fra klokkeslettet i bilde. 
Av Lise Harstad Publisert dato 17.08.2020 14:05
Denne sommeren er det fattet en rekke beslutninger i en atmosfære av usikkerhet. Evner vi som nasjon å prioritere og forberede oss på en eventuell krise, eller går for mye av ressursene med til å håndtere gårsdagens utfordringer? Hvordan jobber politi og forsvar med beredskap i dag, og hva kan vi lære av de siste seks månedene?

Paneldeltakerne vil sammen forsøke å svare på de mange spørsmålene som har dukket opp rundt forsvar- og politiberedskap i landet under koronapandemien.

Aslak Bonde er med som ordstyrer, og Anders Romarheim, leder for senter for internasjonal sikkerhet, gir oss en introduksjon med sine tanker om temaet.

Med oss i panelet har vi:

- Rune Jacobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

- Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet

- Odin Johansen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

- Johan Hovde, leder for Parat Forsvar

- Marit Ellingsen, leder for Norges Politilederlag

Velkommen til paneldiskusjon klokken 11:00!

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo