Les

Norges Politilederlag sier ja til generell bevæpning av politiet

Forbundsleder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, , mener innføring av elektrosjokkvåpen i politiet vil gi viktig kunnskap om bevæpning av politiet i fremtiden. Foto: Vetle Daler.
Norges Politilederlag i Parat har levert sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om rapporten «Politiets bruk av makt». Der går de inn for en generell bevæpning av politiet, men under betingelse av at kunnskapsgrunnlaget rundt bevæpning styrkes.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 28.04.2023 8:45 redigert 28.04.2023 10:49
Etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse blant yrkesaktive politiledere i Norge, fremgår det at 61 prosent av medlemmene i Norges Politilederlag er positive til en generell bevæpning av politiet. 10 prosent av respondentene er usikre på om generell bevæpning er riktig.

Elektorsjokkvåpen gir viktig kunnskap
Forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL), Kjetil Ravlo, sier innføringen av elektrosjokkvåpen i politiet vil gi viktig kunnskap om en generell bevæpning av politiet i fremtiden.
– Vi er i ferd med å innføre elektrosjokkvåpen, og evaluering av erfaringene med disse vil være viktig beslutningsgrunnlag. Vi vet ikke nok om effekten av et slikt maktmiddel, men det er grunn til å tro at elektrosjokkvåpen vil kunne løse mange av oppdragene som i dag løses med skytevåpen, sier forbundsleder Kjetil Ravlo.

Vil vite mer om publikums holdninger
Ravlo mener samtidig at det krever mer kunnskap enn det som nå foreligger, for å kunne avgjøre om en generell bevæpning av politiet er klokt.
– Det er behov for en bredere undersøkelse om holdninger og praksis rundt maktmiddelbruk hos politiet. I tillegg må vi vite mer om publikums holdninger til bevæpning. En endelig beslutning om generell bevæpning bør tas først etter at dette kunnskapsgrunnlaget er på plass, sier Ravlo.

Flere farlige situasjoner
Vurderingene Norges Politilederlag legger til grunn for å støtte en generell bevæpning av politiet dreier seg blant annet om den tilspissede sikkerhetssituasjonen, økt terrortrussel, et mer sammensatt kriminalitetsbilde, og økte tilfeller av farlige situasjoner utløst av psykisk uhelse.
– Norges Politilederlag mener et betinget ja til en generell bevæpning av politiet nå, er et riktig signal. Vi mener dette vil forebygge og redusere risiko mot innbyggere, gjerningspersoner, og ansatte, når det haster mest, sier Ravlo.
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo