Les

Norges Politilederlag: – Et tettere samarbeid med svensk politi er viktig

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, roser det tettere samarbeidet mellom norsk og svensk politi. Foto: Parat.
Norsk og svensk politi forsterker nå den felles innsatsen rettet mot organisert kriminalitet. Et nødvendig grep, mener Norges Politilederlag.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 07.09.2023 9:50 redigert 07.09.2023 12:59

Politiet skriver i en pressemelding at de over tid har sett en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk. Som en del av innsatsen forsterkes derfor samarbeidet mellom norsk og svensk politi.

Det mener leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, er en god strategi for å lykkes.
– Et tettere samarbeid med svensk politi er et viktig og ønsket grep for å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet, sier han.

Styrker etterretningsarbeidet og forebyggende innsats

Politiet har en langsiktig innsats mot organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Norge. Det eksisterer allerede et internasjonalt politisamarbeid i regi av Europol, og det er dette som nå forsterkes mellom norsk og svensk politi, skriver politiet i pressemeldingen.
− Vi er enige om å forsterke samarbeidet mot organiserte kriminelle nettverk. Dette handler i hovedsak om et mer forpliktende etterretningssamarbeid og felles forebyggende innsats rettet mot kriminelle aktører vil stå sentralt, sier politidirektør Bendicte Bjørnland.

Norges Politilederlag i Parat mener denne forsterkningen er svært positiv.
– Her ligger det muligheter for erfaringsdeling og tettere samarbeid innen etterretningsarbeid, forebyggende innsats og ved konkret innsats mot nettverk som opererer i begge land, sier Ravlo.

Spør om politiet i Norge er godt nok rustet

Organisert kriminalitet representerer en betydelig kriminalitetsutfordring i samfunnet, og politiet har over tid sett en negativ utvikling hvor barn og unge rekrutteres inn i kriminelle nettverk.
− Situasjonen er alvorlig, og vi ser en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk i Norge. Blant annet rekrutteres barn og unge til kriminelle miljøer hvor interne konflikter fører til alvorlige voldshendelser i det offentlige rom, sier politidirektøren.

Norges Politilederlag stiller han spørsmål ved om norsk politi er rett dimensjonert for å håndtere denne type kriminalitet.
– Vi mener ambisjonsnivå for håndtering av alvorlig kriminalitet bør være en del av diskusjonen i et faglig råd knyttet til langtidsplan for politiet, sier Ravlo.

Hadde debatt om gjengkriminalitet under Arendalsuka

Norges Politilederlag og Parat politiet har lenge vært opptatt av hvordan samfunnet best kan bekjempe gjengkriminalitet og organiserte kriminelle nettverk.

Senest under Arendalsuka i august arrangerte de debatt om gjengkriminalitet og spurte hva Norge kan lære av Sverige når det gjelder å forhindre organisert kriminalitet.

Se arrangementet i opptak

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo