Les

Norges Bank med ny renteheving

Styringsrenten er nå satt til 3 prosent i Norge.
Torsdag kl. 10.00 kom Norges Bank med sin rentebeslutning. Dette er den femte rentehevingen siden august. Renten justeres opp med 0,25 prosentpoeng – det gir en styringsrente på 3 prosent i Norge. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 23.03.2023 8:50 redigert 23.03.2023 10:57

Norges Bank mener renten må opp mer enn tidligere anslått framover.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I desember satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

– Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, heter det i en pressemelding fra Norges Bank. 

Forrige uke var preget av stor urolighet i finansmarkedet. På kort tid har to banker i USA kollapset. Den sveitsiske storbanken Credit Suisse ble også kjøpt opp av konkurrenten UBS som følge av at banken ikke lengre var likvid. Sentralbanken i Sveits måtte inn med en redningspakke på over 500 milliarder kroner, for å sikre videre drift av banken under ny eier. 

Uroen har også preget Oslo børs, som forrige uke opplevde store negative svingninger. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier likevel at den internasjonale uroen har hatt begrenset innvirkning på det norske finansmarkedet.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo