Les

Norge er Nato i nord

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under Arendalsuka 2019. Foto: Arve Sigmundstad

Det er en politisk målsetting at Norge skal være Nato i nord, likevel er forsvarssjefen tydelig på at det norske forsvaret både er underdimensjonert og underfinansiert. I løpet av høsten legger han frem sitt fagmilitære råd, som danner grunnlaget for ny langtidsplan for forsvaret.

Av Arve Sigmundstad 15.08.2019 17:02

Det var en åpenhjertig forsvarssjef som under et arrangement i regi av Norges Forsvarsforening under Arendalsuka slo fast at Natos forventninger til Norge og vårt forsvar – er betydelig større enn hva forsvaret i dag er istand til å levere.

– Forsvaret er underdimensjonert og underfinansiert i forhold til det utfordringsbildet vi ser rundt oss, det er fortvilende og betyr at vi ikke er istand til å levere på det politiske målsettingene som er lagt for det norske forsvaret, sier forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

I oktober skal forsvarssjefen legge frem sitt fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet vil danne grunnlaget for arbeidet med ny langtidsplan for forsvaret, som skal behandles i Stortinget våren 2020.

Forsvarssjefen sier trusselbildet og de utfordringene vi står overfor, er blitt mer krevende.
­– Det betyr at det som for bare få år siden ble sett på som et minimumsforsvar, nå er altfor lite. Skal vi opprettholde den politiske målsettingen om Norge som Nato i nord, må forsvaret styrkes, sier han.

Bruun-Hanssen antyder at når han legger frem sitt fagmilitære råd, vil det komme forslag om å styrke forsvaret på de aller fleste områder. Hæren og landmakten må styrkes, kapasiteten til overvåking må styrkes, marinen må styrkes – og forsvaret trenger flere folk.

– Jeg kommer til å legge frem et skalerbart forslag, hvor den laveste rammen tar utgangspunkt i et absolutt minimumsforsvar. I andre ytterpunktet vil jeg legge frem et forslag som presenterer det jeg mener vi trenger for å levere i forhold til Natos forventninger og det trusselbildet vi ser. Det vil nok være et forslag som strekker seg noe utover 2% av BNP, sier forsvarssjefen som legger frem sitt fagmilitære råd i oktober.

 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo