Les

Norge er en handels- og eksportnasjon

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: Moment studio / NHO
Norge er en handelsnasjon og eksporten vår legger grunnlag for flere hundretusen arbeidsplasser i hele landet. Det viktigste markedet for norsk eksport er Europa. Det slås fast i en ny rapport laget for NHO av Menon Economics.
Av Arve Sigmundstad 08.01.2019 15:25

Rapporten Menon Economics har utarbeidet for NHO viser hvordan eksporten legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting, både i de bedrifter som eksporterer og i de bedrifter som leverer varer og tjenester til eksportbedriftene.
– Denne rapporten viser først og fremst hvor mange norske bedrifter og arbeidsplasser over hele landet som er koblet sammen med resten av verden, og er avhengig av et marked utenfor våre landegrenser, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Last ned rapporten: Fylkes- og kommunefordelt eksport 2017 – betydning for sysselsetting

Tallene viser at eksport legger grunnlaget for en betydelig del av verdiskaping og sysselsetting i hele Norge. I tillegg kommer sysselsettingseffekter i offentlig sektor som følge av de betydelige skatteinntektene som eksporten samlet sett legger grunnlag for.

– Norge er en handelsnasjon og bedrifter gir liv til bygd og by landet over, derfor er noe av det viktigste vi kan gjøre og sørge for stabile rammevilkår som sikrer at de har et marked å selge sine varer og tjenester til, melder NHO når rapporten presenteres.

Les også: EØS-kritisk forslag avvist med 134 mot 24 stemmer

Europa er vårt viktigste marked
Rapporten slår videre fast at norsk næringsliv hovedsakelig eksporterer til EU/EØS, det vil si de 28 EU-landene, samt EFTA-landene Island og Liechtenstein. 75 prosent av all norsk eksport gikk i 2017 til land i EU/EØS-området. Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterte mest til.
– Tallene er utvetydige.  Europa er vår aller viktigste handelspartner, 75 prosent av alt vi eksporterer kjøpes av Europa, derfor er det så utrolig viktig at vi verner om EØS-avtalen, med de regler og rammer som gir oss denne tilgangen, melder NHO.

Norges plass i verden
Onsdag går NHO sin store årskonferanse av stabelen, denne gangen under tittelen «Vi og verden». Fra NHO vektlegges det at Norge aldri har vært mer sammenvevd med verden, enn det vi er i dag.
– Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer, melder NHO i forbindelse med konferansen.

Globale trender påvirker det norske samfunnet og bedriftenes fremtidige livsgrunnlag her hjemme og ute i verden.
– Handel med andre land har dannet grunnlag for vår velferd, og Norge er helt avhengig av stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler, skriver NHO.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo