Norad svekkes

Fotograf: Roger Fosaas, Rewind Media
Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) varsler storreform av norsk bistand. Både ansatte og fagmiljøer er bekymret. Parats tillitsvalgte i Norad frykter kompetansemiljøet forvitrer, og etterlyser en faglig begrunnelse for reformen.
Av Arve Sigmundstad 28.05.2018 19:50

Norad, eller Direktoratet for utviklingssamarbeid ble grunnlagt for 50 år siden. I den nye regjeringsplattformen varsler den andre Solberg-regjeringen en radikal omlegging av forvaltningen av norsk bistand. Fagansvaret flyttes fra Norad til UD, mens Norad rendyrkes som et teknisk organ for utbetaling, kontroll og evaluering.

– Vi vil rendyrke Norad som et forvaltningsorgan med sentralisert ansvar for all teknisk tilskuddsforvaltning. Det dreier seg om utbetaling, rapportering, evaluering og kontroll av alle midler brukt til bistand så vel som til utenrikstjenesten, sa utviklingsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Regjeringens reform møter massiv motstand i fagmiljøene, og Dagsavisen melder at det ikke har vært mulig å finne noen fagpersoner eller fagmiljøer som mener regjeringens modell er den rette. Dagsavisen skriver at blant kritikerne er konsulentselskapet KPMG, forskere ved NUPI og CMI, Tankesmien Agenda og leder i Regnskogfondet, for å nevne noen.

Det er spesielt planene om å skille fagkunnskap og forvaltning som møter motbør.

De ansatte i Norad reagerer, og frykter kompetansemiljøet forvitrer.  
– Parat og de andre fagforeningene i Norad (AK og NTL), er enig om at det foreligger et behov for å klargjøre ansvar og rollefordelingen mellom UD og Norad. Men det er svært bekymringsfullt, at den varslede retningen på reformen blir kritisert av et samlet fagmiljø, sier Kent Sveløkken Kinn til Parat24.

Kinn sier de ansatte er orientert om at reformarbeidet skal gjennomføres raskt.
Men fortsatt er ikke mandatet gjort tilgjengelig, der den faglige begrunnelsen for reformen antas å ligge. Vi håper ministeren tar innover seg problemstillingene og bidrar til en konstruktiv dialog med fagforeningene tiden fremover. Involvering av de ansatte i begge virksomhetene er helt sentralt for å lykkes med reformen på lang sikt, sier Kinn.

Dagsavisen skriver mandag at onsulentselskapet KPMG la fram en rapport i februar om effektivitet i Norad, der de nettopp anbefalte tettere samarbeid mellom fag og forvaltning, sier Martin Samuelsen, som ledet rapportarbeidet.

– Problemet med den retningen han ønsker er nettopp skillet mellom forvaltning og fag. Forvaltning er ikke bare å dele ut penger. God forvaltning forutsetter fagkunnskap, det å kjenne landområder, aktører og behov, sier Samuelsen til Dagsavisen.

Han forstår ikke hvem det kan være som har gitt råd om å skille ut pengeutbetaling og fagkunnskap. Astrup viser selv til flere utredninger.

– Jeg er ikke kjent med at det er noen utredninger som anbefaler den retningen han går for nå. De anbefaler stort sett å samle fag og forvaltning, sier Samuelsen til Dagsavisen.

Han understreker at det absolutt er behov for reform, men at det er retningen som nå er pekt ut, han er skeptisk til. Det samme sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jon Harald Sande Lie til Dagsavisen.

Aktuelle medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret på seks minutter

Nyheter fra Parat24 i uke 10

BI: Kvinners deltakelse i arbeidslivet

Debatt: Fremtidens forsvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com