Les

Nils Andreas Stensønes blir ny sjef for Etterretnings­tjenesten

Nils Andreas Stensønes er utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten.
Av NTB Publisert dato 04.09.2020 11:40
Det ble avgjort i statsråd fredag, der kontreadmiralen ble utnevnt til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordret i stillingen som ny sjef for E-tjenesten fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Stensønes overtar som etterretningssjef etter generalløytnant Morten Haga Lunde.
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo