Les

NHOs sjeføkonom spår dårligere tider i arbeidsmarkedet og høyere ledighet

Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO. Foto: NHO/Moment Studio
Færre bedrifter roper om manglende tilgang på arbeidskraft, og antallet utlyste stillinger går ned. NHOs sjeføkonom tror arbeidsledigheten vil øke framover
Av NTB Publisert dato 04.10.2022 10:10 redigert 05.10.2022 7:53

I sin nye økonomiske prognose, som ble lagt fram tirsdag, spår Øystein Dørum at arbeidsledigheten vil stige i årene framover. Han tegner ellers et dystert bilde av mørketid med «en giftig miks» av mangel på varer, råvarer og energi og i noen grad arbeidskraft som har drevet prisveksten til værs.

Foreløpig har ikke dette vært så tydelig i arbeidsmarkedet, men framover vil dette snu, tror NHO-økonomen. Ved utgangen av september var den registrerte ledigheten på 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Sysselsettingsveksten i kjølvannet av pandemien i Norge har vært den høyeste siden perioden 1996-1998, men nå peker flere forhold mot at arbeidsmarkedet blir mindre stramt framover.

Øystein Dørum tror at AKU-ledigheten vil bli 3,1 prosent i år, og øke til 3,4 og 3,7 prosent i 2023 og 2024. AKU er en undersøkelse som fanger opp arbeidsledige som søker arbeid uten nødvendigvis å være registrert ved Nav-kontorene,

Fallende sysselsettingsutsikter

I rapporten trekker han fram at andelen NHO-bedrifter som melder at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er et hinder for ekspansjon, gikk ned i tredje kvartal, og samtidig falt bedriftenes sysselsettingsutsikter.

Antall nye utlyste stillinger per virkedag er også klart lavere enn i vår, samtidig som foreløpige tall fra SSB-statistikken over antall arbeidsforhold for september, viser at antall lønnstakere var om lag uendret fra foregående kvartal.

Videre har nedgangen i arbeidsledigheten flatet ut, men foreløpig bare på et lavt nivå.

Utflating

Næringslivets økonomibarometer (Nøb) for tredje kvartal har også vist at det nå er flere bedrifter som vil redusere bemanningen enn som vil øke den.

– Omslaget har vært særlig brått i reiseliv og forretningsmessig tjenesteyting, heter det i rapporten.

SSB-statistikk viser at tilgangen til nye ledige stillinger har vært redusert til under 60 prosent av nivået i februar til mai. Da var riktignok antallet stillinger det høyeste siden statistikkens begynnelse.

– Dette støtter opp under bildet av et svakere etterspørselsbilde, skriver Dørum i rapporten.

NHO legger videre til grunn at veksten i arbeidsstyrken flater ut når aktiviteten i økonomien avtar, slik at veksten i tilbudet vil være mer på nivå med befolkningsveksten.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup