Les

NHO-ros til Parat

NHO direktør Anne Ceciie Kaltenborn mener YS og Parat har en viktig rolle i den norske modellen Foto: NHO
På Parats digitale tariffkonferanse onsdag fikk Parat ros for sin opptreden under vekterstreiken. Nesten 150 tillitsvalgte deltok på konferansen som er starten på årets mellomoppgjør.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 17.02.2021 13:15 redigert 17.02.2021 21:48

Det var administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, som roste Parat for sin opptreden i vekterstreiken.
– Parat ble oppfattet som en ansvarlig part som ikke skydde dialog og som viste en forpliktelse til den norske modellen og spillereglene i et organisert arbeidsliv, sa Kaltenborn.

Lederen for NHOs nest største landsforening sa at Parats rolle i vekterbransjen har økt og styrket seg de siste årene.
– Vi er inne i en tid hvor det er forskyvninger i hvem som skal ta hvilke roller. Parats ansvarlige opptreden avdekker at Parat og YS kan ta en viktigere rolle i den norske modellen, sa Kaltenborn.

Vil ha reallønnsøkning
Parats leder Unn Kristin Olsen åpnet konferansen. Hun sa at det ble reallønnsvekst i 2020, og at det for Parat er viktig med reallønnsforbedring i 2021. Parat-lederen understreket at frontfaget er en norm for oppgjøret, ikke et gulv eller tak.
– Når alt kommer til alt er det faktisk din bedrift eller virksomhet sin økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne som skal veie tyngst i årets oppgjør, sa Olsen.

Ba om fortgang i kompetansereformen
Parats leder benyttet også muligheten til å oppfordre regjeringen til å få fortgang i arbeidet med kompetansereformen som har navnet "Lære hele livet".
– Etter- og videreutdanning er viktig for bedrifter og virksomheter, men det er like viktig for at den enkelte arbeidstaker skal være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, sa Olsen.

Statsminister Erna Solberg har uttalt at vi må sørge for at folk har den kompetansen arbeidslivet etterspør.
– Det er jeg helt enig i sa Unn Kristin Olsen.

Det blir bra
Sjeføkonom i YS, Nina Skrove Falch, orienterte om den økonomiske situasjonen, og redegjorde for tallene i Teknisk Beregningsutvalgs foreløpige rapport.
Falch sa at vi hadde et kraftig fall i produksjonen, og brutto nasjonalprodukt etter nedstengningen i mars, men at økonomien kom seg ganske raskt opp igjen, og det er i følge Falch gode utsikter for 2021. Men det er store bransjeforskjeller.
– Krisen er dyp, men vil snu i løpet av 2021. BNP falt med 2,5 prosent i 20202, de siste prognosene anslår en vekst i BNP i 2021 på 3,5 prosent, sa sjeføkonomen i YS.
Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo