Les

NHO-oppgjøret i havn

Det blir ikke streik etter at partene kom til enighet hos Riksmekleren mandag ettermiddag. Etter nesten 15 timers mekling på overtid kom YS og NHO natt til mandag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret for 2019. Dermed blir det ingen streik. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 01.04.2019 14:35 redigert 02.04.2019 14:49
Partene er enig om et generelt lønnstillegg til alle på 2,50 kroner pr. time. I tillegg får lavlønte 2 kroner per time i lavlønnstillegg, totalt 4,50 kroner pr. time. 

Rammen for oppgjøret er beregnet til å være 3,2 prosent og inkluderer et overheng fra 2018 på om lag 1,1 prosent og en forventet lønnsglidning (lokale forhandlinger og øvrige endringer lokalt) på totalt 1,3 prosent.

Hvem er lavlønte?
Med lavlønte menes medlemmer på tariffavtaler med gjennomsnittslønn under 90 prosent av industriarbeiderlønn (per dato er den på 478 023 kroner per år). Dette gjelder følgende av Parats avtaler:
* Riksavtalen (hotell- og restaurant, flycatering)
* Vekteroverenskomsten
* Industrioverenskomsten TEKO (tekstilindustrien)
* Renholdsoverenskomsten
* Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019

Krevende forhandlinger
Vegard Einan, forhandlingsleder for YS, er fornøyd med resultatet. 
- Mekling er alltid krevende, men forhandlingene har vært gjennomført i en god tone, Vi har møtt forståelse for våre krav hos arbeidsgiver, og jeg håper arbeidsgiver har følt at vi har hatt forståelse for deres ønske om å styrke Norges konkurransekraft. Jeg tror vi har fått et oppgjør som både arbeidstaker og arbeidsgiver bør være fornøyd med, sier Einan til Parat24.

Lokale forhandlinger
Parat-forhandler Kjell Morten Aune sier det på avtaler med lokal forhandlingsrett skal føres forhandlinger på grunnlag av bestemmelsene i de enkelte overenskomster. 
– Eventuelle tillegg skal gis på bakgrunn av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, det vil si bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne, sier Aune.
Se også: 
Tariffinformasjon: Enighet i NHO oppgjøret - Streik er avverget 
Riksmeklers møtebok - mellomoppgjøret 2019

 

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo