Les

NHO-konferansen: Trepartssamarbeidet stadig like viktig

F.v.: Parat-leder Unn Kristin Olsen, nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, og nestleder i Parat, Anneli Nyberg, under NHO-konferansen torsdag. Foto: Privat
NHOs årlige konferanse gikk av stabelen torsdag. Parat-leder Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg var til stede, der interessante diskusjoner ble resultatet av temaet "En ny morgendag" med krigen i Ukraina som en dyster bakgrunn. 
Av Helene Husebø Publisert dato 13.05.2022 10:05 redigert 16.05.2022 11:30

Krigen i Ukraina har endret verden, vi har opplevd to år med pandemi, og klimautfordringene blir stadig mer pressende. Med dette som bakgrunn var temaet for årets NHO-konferanse "En ny morgendag".

Parat-leder Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg var tilstede, og ble imponert over programmet.
– NHO hadde utarbeidet et spennende program med krigen i Ukraina som en dyster bakgrunn. Den røde tråden var krigen og konsekvensene den har for Norge. Trepartssamarbeidet og viktighetene av dette, men også for Norge som nasjon, ble trukket frem ved flere anledninger, sier Olsen, som også satt pris på å endelig kunne sosialisere med så mange fra norsk arbeids- og næringsliv.

 

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo