Les

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

Totalt 22 prosent av respondentene i en undersøkelse fra Forsvaret har opplevd seksuell trakassering. Problemet er mye større blant kvinner enn blant menn. – Skuffende, sier Johan Hovde, leder for Parat forsvar.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 22.02.2021 12:55 redigert 22.02.2021 20:29
Totalt har 46 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen, opplevd en form for seksuell trakassering minst en eller to ganger i løpet av det siste året. Blant menn er tallet 14 prosent.

Tallene viser en liten nedgang siden 2018, men nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet.

Forsvaret la mandag fram undersøkelsen, som er gjort av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Forsvarssjefen er skuffet.
– Jeg hadde håpet at omfanget av mobbing og seksuell trakassering skulle være lavere, selv om resultatene viser en liten nedgang siden 2018, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Det er også en svak nedgang i antallet som har opplevd mobbing i Forsvaret. Totalt er det 11 prosent som har opplevd dette. Mønsteret her er det samme: kvinner opplever mer mobbing enn menn, og yngre opplever mer enn eldre.
– Det gjenstår mye arbeid. Tallene er for høye, det sier seg selv, sier Kristoffersen.

Mener organiseringen kan være en fordel
Han mener imidlertid Forsvaret har en mulighet til å nå målet om null mobbing og trakassering, og at Forsvarets hierarkiske, mannsdominerte organisering med høy avdelingslojalitet ikke trenger å være et problem.
– Jeg vil snu på det. Nettopp det at vi er en militær organisasjon, kan bidra til at vi når nullvisjonen. Det er ikke tvil om hvem som er ansvarlig, fra lagfører til forsvarssjefen selv, sier Kristoffersen.

Han kaller rapporten et tiltak i seg selv og sier Forsvaret må legge til rette for at folk rapporterer trakassering og mobbing.

Alle må bidra
Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, sier alle må bidra til et trygt og inkluderende arbeidsliv i Forsvaret. 
– Det er selvsagt skuffende at vi har ansatte som både blir mobbet og utsatt for seksuell trakassering. Vi kommer til å jobbe nært med Forsvaret utover nå, i forbindelse med de tiltak som skal følges opp, sier Hovde til Parat24. 

Parat forsvar-lederen har en oppfordring til alle:
– Som kollega og venn må vi bli flinkere til å si fra om det vi mener et urett. Vi vil alle ha en arbeidsplass hvor vi viser respekt overfor hverandre og anerkjenner den jobben vi gjør hver dag. Mobbing og seksuell trakassering skader én, men påvirker alle. Derfor må alle jobbe for et trygt og godt arbeidsmiljø, sier han.
 
Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo