Les

Neste uke kan det bli sykehusstreik

Fra onsdag neste uke kan det bli streik i sykehussektoren hvis ikke meklingen mellom Spekter og YS Spekter fører fram. YS Spekter varsler at både Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen kan rammes av streik fra onsdag 29. mai. 
Av Trygve Bergsland 22.05.2019 10:57
YS Spekter og Spekter ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. På grunn av forhandlingsordningen i Spekter kom derfor aldri lønnsspørsmålet på bordet før oppgjøret gikk til mekling, opplyser YS Spekter.

YS Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. 
– Vårt krav om pensjon fra første krone er ufravikelig, sier YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

Omtrent 190 ansatte er tatt ut i streikeuttaket. En eventuell streik i de fire helseforetakene vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

YS-forbundene Delta og Parat organiserer blant annet assistenter uten formell utdanning, helsefagarbeidere, ambulansepersonell, helsesekretærer, audiografer, merkantilt ansatte, kjøkkenpersonell og portører på sykehusene. 

Meklingsfristen er tirsdag 28. mai ved midnatt.
 
Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo