Les

Nei til statlig legemiddel­produksjon

Stortingsflertallet har avvist forslag fra SV om opprettelse av statlig selskap for produksjon av legemidler og medisinsk utstyr. 
Av Vetle Daler Publisert dato 19.11.2020 16:10 redigert 19.11.2020 22:12
Debatten om nasjonal produksjon av legemidler har pågått lenge, med bakgrunn i problemet med legemiddelmangel. Så langt i år er det 1290 meldte mangler, mot 1118 på samme tidspunkt i fjor, ifølge Statens legemiddelverk.

Stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk fra SV fremmet forslag i Stortinget om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr, med arbeidstittelen "StatMed". Forslaget ble behandlet tidligere denne måneden, og tirsdag denne uka ble forslaget nedstemt i Stortinget, i tråd med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen tilrådde imidlertid følgende vedtak, som fikk flertall i voteringen: "Stortinget ber regjeringen styrke FoU-samarbeidet med legemiddelindustrien, slik at offentlige forskningsmidler kan bidra til å øke mulighetene for deltakelse i kliniske studier for norske pasienter, samt bedre tilgangen på legemidler".

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, er positiv til vedtaket.
– Norge er i dag hundre prosent avhengig av import av legemidler, og dette gjør oss ekstra sårbare, med høy legemiddelmangel. Derfor er det viktig at staten tar en mer aktiv rolle og prioriterer norske legemiddelprodusenter, sier hun til Parat24.

Les også: Åpner for norsk antibiotika-produksjon
Les også: Vil lindre medisinmangel med produksjon i Norge
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten