Les

Nei til statlig legemiddel­produksjon

Stortingsflertallet har avvist forslag fra SV om opprettelse av statlig selskap for produksjon av legemidler og medisinsk utstyr. 
Av Vetle Daler Publisert dato 19.11.2020 16:10 redigert 19.11.2020 22:12
Debatten om nasjonal produksjon av legemidler har pågått lenge, med bakgrunn i problemet med legemiddelmangel. Så langt i år er det 1290 meldte mangler, mot 1118 på samme tidspunkt i fjor, ifølge Statens legemiddelverk.

Stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk fra SV fremmet forslag i Stortinget om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr, med arbeidstittelen "StatMed". Forslaget ble behandlet tidligere denne måneden, og tirsdag denne uka ble forslaget nedstemt i Stortinget, i tråd med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen tilrådde imidlertid følgende vedtak, som fikk flertall i voteringen: "Stortinget ber regjeringen styrke FoU-samarbeidet med legemiddelindustrien, slik at offentlige forskningsmidler kan bidra til å øke mulighetene for deltakelse i kliniske studier for norske pasienter, samt bedre tilgangen på legemidler".

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, er positiv til vedtaket.
– Norge er i dag hundre prosent avhengig av import av legemidler, og dette gjør oss ekstra sårbare, med høy legemiddelmangel. Derfor er det viktig at staten tar en mer aktiv rolle og prioriterer norske legemiddelprodusenter, sier hun til Parat24.

Les også: Åpner for norsk antibiotika-produksjon
Les også: Vil lindre medisinmangel med produksjon i Norge
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo