Les

Nedgang i norsk industriproduksjon i fjor

Norsk industriproduksjon falt med 3 prosent fra 2019 til 2020, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Av Vetle Daler Publisert dato 18.05.2021 15:55
Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel er årsakene til fallet, ifølge SSB. I følge SSBs produksjonsindeks for industri falt industrien med så mye som 5,6 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Dette er det kraftigste fallet som noen gang er målt for et kvartal i denne statistikken som går tilbake til 1990. 

Det var særlig leverandørindustrien som bidro til nedgangen, med en kraftig nedgang innenfor såkalt «arbeidsintensive næringer» med leveranser til olje- og gassektoren. Arbeidsintensive næringer kjennetegnes ved at produksjonsformen krever mye arbeidskraft per produsert enhet. 

Mens øvrig industri falt med 1,6 prosent fra 2019 til 2020, opplevde petroleumsrettet leverandørindustri en kraftig nedgang på hele 7 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer ble særlig hardt rammet, og gikk ned med så mye som 26 prosent fra 1. til 2.kvartal, skriver SSB.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten