Les

Nedgang i antall permitteringer

NAV mottok forrige uke varsler om permitteringer for 900 personer. Nær halvparten av permitteringsvarslene gjelder ansatte i industrien.
Av NTB Publisert dato 03.01.2022 13:20
I tillegg til de 900 varslene om permitteringer mottok NAV varsler om oppsigelser for 50 personer.

Totalt 78 virksomheter leverte varsel om permitteringer i løpet av uken som gikk, opplyser NAV mandag.
– Det er nå svært få varsler om permittering fra overnattings- og serveringsvirksomheter. De fleste permitteringsvarslene i forrige uke er fra industrien og bedrifter innen transport og lagring, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Nær halvparten av permitteringsvarslene gjelder ansatte i industrien, der det er over 400 berørte personer.
Dernest kommer transport og lagring (300) og overnattings- og serveringsvirksomhet (100).
 
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo