Les

NAVs saksbehandlingstid tilbake til normalen

Etter at massepermitteringer og -oppsigelser skapte lange køer hos NAV, er saksbehandlingstiden nå tilbake til det normale.
Av NTB Publisert dato 04.09.2020 12:35

Siden landet stengte ned i midten av mars har Nav behandlet 437.000 dagpengesøknader.

I forbindelse med den store pågangen var det i en periode mye lengre saksbehandlingstid enn til vanlig, men NAV-direktør Hans Christian Holte sier til NRK at saksbehandlingstiden nå stort sett er tilbake til normalen på rundt fire uker.
– Ventetiden vil vi alltid ha blikket på, fordi vi vet at stønadene betyr mye for dem som skal motta disse, sier Holte.

 
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo