Les

NAV stenger stillingsdatabase etter personvernbrudd

NAV stenger umiddelbart arbeidsgiveres automatiske tilgang til arbeidssøkeres CV-er på nettsiden arbeidsplassen.no.
Av NTB Publisert dato 18.02.2021 8:30 redigert 22.02.2021 20:37

Bakgrunnen er at NAV har gjort en ny vurdering som konkluderer med at de ikke har lovhjemmel til å gi arbeidsgivere denne tilgangen automatisk, skriver Nav i en pressemelding.

Dette betyr ikke at tilgangen er helt fjernet. Arbeidsgivere som trenger hjelp til rekruttering, kan fortsatt ta kontakt med NAV. NAV kan fortsatt dele CV-er med arbeidsgivere etter avtale med arbeidssøker, og Nav vil fortsatt selv ha tilgang til CV-ene.

Endringen gjelder for i underkant av 200.000 arbeidssøkere som er under oppfølging fra NAV. Om lag 30.000 personer har aktivt valgt å dele CV-en sin i databasen og blir ikke berørt. Til sammen har om lag 400.000 personer vært berørt siden arbeidsplassen.no ble lansert i februar 2019.
– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er lei oss for at vi i dette tilfellet har brutt denne tilliten. Vi er i gang med å varsle direkte til alle som er berørt, og har meldt avviket til Datatilsynet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

 
Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo