Les

NAV får 40 millioner kroner ekstra

NAV får 40 millioner kroner i ekstrabevilgning for å håndtere trygdeskandalen hvor flere er feilaktig anmeldt og dømt. Trygderetten får 5 millioner kroner ekstra. 
Av NTB 07.11.2019 10:01

Pengene tildeles i 2020, opplyser regjeringen til NTB.

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av NAV. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra NAV får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår. Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det er usikkert hvor mange saker som etter NAVs nye behandling vil bli anket til Trygderetten, men regjeringen forventer en økning i antall anker. Trygderetten styrkes dermed med 5 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo