Nattevakt på dagtid

Har du hørt om "tidssonejobbing"? Det er blant temaene i denne sendingen fra Parat24.
Av Lise Harstad 22.10.2018 9:10
Her er menyen - med starttidspunkter:

Nattevakt på dagtid (00:27), Pensjon fra første krone (03:15), AFP-seier i Høyesterett (04:35), Politisk fengselsstreik (05:20), Nye kurstilbud i Parat (05:55)
Aktuelle medlemsblader
Video

Positivt møte hos arbeidsministeren

Avinor og parkering på OSL

Et bedre arbeidsliv ligger foran oss

Landsmøtet: Parat-leder og YS-leder kommenterer

Landsmøtet: Se åpningen direkte

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
Fax 21 01 38 00
post@parat.com
webmaster@parat.com