Les

Nattevakt på dagtid

Har du hørt om "tidssonejobbing"? Det er blant temaene i denne sendingen fra Parat24.
Av Lise Harstad 22.10.2018 9:10
Her er menyen - med starttidspunkter:

Nattevakt på dagtid (00:27), Pensjon fra første krone (03:15), AFP-seier i Høyesterett (04:35), Politisk fengselsstreik (05:20), Nye kurstilbud i Parat (05:55)
Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com