Les

Når krigen kommer

Johan Hovde, forbundsleder Parat forsvar
Vi kan ikke spare oss frem til Natos krav om to prosent til forsvar, skriver Johan Hovde, forbundsleder i Parat forsvar, i denne kronikken som først ble publisert hos Forsvarets forum.
Av Johan Hovde Publisert dato 06.09.2018 17:55 redigert 06.09.2018 19:39
Vi som har vårt daglige virke i forsvarssektoren, har som mål å skape best og mest mulig operativ evne slik at vi er forberedt på det verste. Dette er ikke bare retorikk, men fakta som vi blir møtt med hver dag. De tiltak som er iverksatt, tyder i noen sammenhenger på at vi er i ferd med å skape mer operativ evne.

Det er flere fartøyer i og på havet, stadig flere F-35 kampfly kommer til landet, P-8 Poseidon er bestilt, for å nevne noe. Dette er i all hovedsak kapasiteter til Sjø- og Luftforsvaret, men Hæren igjen settes på vent.

Det blir ikke gjort prioriteringer som tyder på at Hæren blir tilgodesett med tidsriktige strids-vognkapasitet akkurat nå. I tillegg er de fratatt betydelig helikopterkapasitet. Dette kan «lett» la seg ordne med politisk vilje og prioriteringer.


Hva har Hæren gjort galt siden de ikke kommer opp i prioritet? Er Hæren godt nok rustet når krigen kommer?

Vi som arbeider som tillitsvalgte, jobber hver dag med å skape forutsigbarhet for våre medlemmer. Vi blir ofte møtt med at vi er satt til å gjennomføre de politiske vedtak som Stortinget har gjort. Dette er selvsagt slik det skal være, men oppdragene og vedtak som blir gjort er så spesifikke at medvirkning og medbestemmelse nesten er som en proformasak. Det er svært uheldig at det ikke gis ett større handlingsrom for omstillingene, dette ville gitt større mulig-heter til å finne enda bedre løsninger og ikke minst gitt våre ansatte større forutsigbarhet i krevende omstillinger.

De ansatte gjør sitt for å bidra til å øke den operative evnen, men belastningen blir stor når gevinstene tas ut for tidlig.

Forsvaret har gjennomført en rekke av de politiske vedtak som ligger i inneværende langtidsplan, og som skal ha bidratt til at mer av pengene går til operative virksomhet. Dette er i første omgang tiltak som har truffet de ansatte i særlig stor grad. Mange av omstillingene og de effektiviseringskrav som vi blir pålagt, er krav om interneffektivisering, altså direkte tiltak som treffer de ansattes hverdag. Noen av disse tiltakene er funksjonelle og gode, mens andre i beste fall hypoteser om gevinst. Derfor er vi svært glad for at forsvarsledelsen har gått med på at en rekke av de implementerte omstillingene skal evalueres.

Så gjenstår det å se om vi gjorde de riktige beslutningene, og om det er muligheter for å endre retning. «For alt vi er og alt vi har» er et slagord som forplikter.

Vi mener at Forsvaret har behov for friske penger, vi klarer ikke å interneffektivisere oss frem til Natos krav om 2 prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvar.Kronikken som er skrevet av Johan Hovde, forbundsleder for Parat forsvar ble første gang publisert hos Forsvarets forum

Våre medlemsblader
Video

Følg YS inntektspolitiske konferanse

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo