Les

Når feriepengene uteblir – kontakt Parat

Kontakt Parat hvis du ikke får feriepengene dine Foto: Istock
Så mange som 11 prosent av medlemsbedriftene i NHO sier at de har problemer med å utbetale feriepenger i år på grunn av dårlig økonomi. Dersom du ikke får feriepenger som normalt, kontakt Parat.  
Av Victoria Krefting Rynning 19.06.2020 9:50

Feriepenger opptjenes året før de utbetales og skal ifølge ferieloven utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien din starter.  Men de aller fleste får feriepengene utbetalt i juni, samtidig som en trekkes i lønn for alle årets feriedager. Når ferien tas ut får en vanlig lønn.
Får du ikke feriepengene dine kan Parat hjelpe deg med saken. Nedenfor er noen råd til hvordan du bør gå frem.

Kontakt arbeidsgiver
Det første du må gjøre når feriepengene uteblir er å kontakte arbeidsgiver for å finne ut hvorfor du ikke har mottatt pengene dine. Parat anbefaler at du gjør dette skriftlig, for eksempel per e-post.

Kontakt Parat
Dersom du mistenker at arbeidsgiver ikke kan eller vil utbetale feriepengene bør du kontakte tillitsvalgte eller Parat sentralt som kan hjelpe deg videre med saken. Du bør ikke vente for lenge med å ta saken videre. Da kan du ende opp med å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantiordningen.

Når arbeidsgiver ikke kan betale
Per i dag finnes det ingen lov som pålegger arbeidsgiver å sette opptjente feriepengene på egen konto. Det betyr at feriepengene i praksis er en del av virksomhetens samlede likviditet/økonomi. Dette betyr at en bedrift som sliter økonomisk kan få problemer med å utbetale feriepengene du har krav på etter loven.

Slå bedriften konkurs
Den statlige lønnsgarantiordningen skal sikre at du får feriepengene dine selv om bedriften ikke klarer å betale, men dersom lønnsgarantifondet skal utbetale feriepengene må bedriften slås konkurs først.
Det første som må gjøres er å sende rekommandert krav (påkrav) til arbeidsgiver. Det er vanlig og gi en ukes svarfrist og å informere i brevet om at du vil gå videre med saken. 
Den enkleste måten å åpne konkurs på at du og arbeidsgiver sammen kontakter tingretten og bedriften erkjenner manglende betalingsevne. Dersom arbeidsgiver ikke er villig til dette er neste steg å begjære bedriften konkurs. Dette er en prosess som tar lang tid.

Når arbeidsgiver ikke vil betale
Enkelte arbeidsgivere har penger, men velger likevel å ikke betale ut feriepengene til de ansatte. Etter at et påkrav er sendt kan saken i så fall tas videre til forliksrådet. Parat kan hjelpe deg med dette. 

Avtale om utsettelse av feriepengene
Et alternativ til å slå bedriften konkurs kan være å inngå avtale med bedriften om å utsette utbetalingen av feriepengene. Dette må gjøres skriftlig. Vi anbefaler ikke å inngå avtale om utsettelse uten hjelp fra Parat. Tenk deg godt om før du inngår avtale om utsettelse av feriepengene. Du må både ha råd til å kunne vente på feriepengene og være sikker på at arbeidsgiver faktisk kommer til å utbetale pengene senere.

Arbeidsgiver kan søke lån fra den statlige lønnsgarantiordningen. Det må være en forutsetning for avtalen at bedriften søker lån derfra. Dette gir likevel ingen garanti for at arbeidsgiver faktisk bruker pengene til å utbetale feriepengene dine. Det kan derfor være lurt å sikre pengene på andre måter i avtalen, f.eks. med en bankgaranti eller personlig garanti.

Mulig lovendring
Arbeids- og sosialdepartementet skal sammen med partene i arbeidslivet se på behovet for en bedre sikring av opptjente feriepenger. En løsning kan være å pålegge arbeidsgiver å sette feriepenger på en egen konto. Dette vil kreve lovendring, og kommer ikke til å berøre feriepengene som skal utbetales nå i 2020.

 

 

 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo