Les

Nå tariffmerker medlemmer i Parat arbeidsplassen sin

Anette Lima Jacobsen og Guro Jacobsen fra Boots Apotek Revetal viser fram sitt nye bevis på tariffavtale. Foto: Privat
Denne høsten har Parat sendt ut tariffmerker til hundrevis av virksomheter over hele landet, som viser at tariffavtaler gjelder for ansatte. Initiativet er ment som et viktig signal for å vise at arbeidstakernes interesser er ivaretatt, og at det organiserte arbeidsliv skal  være en tydelig del av samtalen.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 19.12.2022 17:30 redigert 10.01.2023 16:55
De fleste apotekteknikere som i dag er organiserte i Norge, tilhører Farmasiforbundet i Parat. Nå har flere av apotekene fått tilsendt merket som viser at arbeidsplassen har tariffavtale. 

Formålet med merk ingen er å vise forbrukere, bedrifter og offentlige innkjøpere at ansattes lønns- og arbeidsvilkår er ivaretatt når de velger hvor de vil handle.

Organisering sikrer et seriøst og troverdig arbeidsliv i Norge, hvor ansattes rettigheter er ivaretatt. I tillegg bidrar synliggjøringen til å vise at arbeidstaker tar disse rettighetene på alvor, og bidrar til å sikre at kjøreregler for norsk arbeidsliv overholdes. Dette kan man se på som en klar konkurransefordel, fordi ordnede forhold på arbeidsplassen tiltrekker seg den
beste arbeidskraften.

Høy entusiasme

I forbindelse med utsendelsen av tariffmerkene til arbeidsplassene ble det avholdt en konkurranse hvor premien var 20 gavekort på 1000 kroner hver. Deltakerne sendte inn bilde av seg selv og arbeidsgiver foran klistremerket, for å være med i trekningen.

Det kom inn svært mange entusiastiske bidrag, som viser at tariffavtalene og ordnede forhold på arbeidsplassen verdsettes høyt av både arbeidstakere og arbeidsgivere.

God hjelp fra tillitsvalgte

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, er en av initiativtakerne bak tariffmerking av bedrifter. Hun er fornøyd med å se at så mange gleder seg over tiltaket.
– Tariffklistremerke er det synlige beviset på at bedriften har tariffavtale med Parat. Det gjør vi for at bedriften skal kunne vise at de har tariffavtale, og dermed ordnede forhold for sine ansatte. Vi mener det er en konkurransefordel for å tiltrekke seg den beste arbeidskraften. Nå håper vi tillitsvalgte vil hjelpe oss med å synliggjøre dette, ved å klistre opp merket i bedriften de jobber i, sier Svendsen.
Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup