Les

Møtte Senterpartiet om pensjon

Parat deltok denne uka på et møte på Stortinget om den såkalte "samordningsfellen", som fører til at det ikke lønner seg å stå lenge i jobb i offentlig sektor.
Av Vetle Daler 01.10.2019 20:38
Offentlig ansatte født 1944-1962, som jobber etter fylte 67 år taper tjenestepensjon etter dagens regler. Årsaken ligger i de såkalte samordningsreglene, der en stadig større folketrygdandel blir trukket fra i beregningen av tjenestepensjon.

Et representantforslag fra Senterpartiet for å endre dette ble tidligere i år nedstemt. Parat stilte på Stortinget for å overreke blomster da forslaget kom. 

Senterpartiet og Pensjonistforbundet inviterte denne uka til et møte med representanter for arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor og de mest aktive deltagerne i den senere tids debatt om denne "samordningsfellen". Parats leder Unn Kristin Olsen og Parats pensjonsekspert Andreas Moen var til stede på møtet.

På møtet ble det bli presentert en rapport og utkast til artikkel som viser de økonomiske konsekvensene av samordningsfellen for de personer som rammes, og helhetsvirkninger for samfunnsøkonomien, pensjonskassenes økonomi, skatteinntekter og verdiskapning målt ved BNP. Gjennomgangen viste et tap for samfunnet på titalls milliarder kroner, ved at offentlig ansatte går av for ikke å tape pensjon. Samtidig er det fortsatt en del offentlig ansatte som går i fella, ved å jobbe "for lenge".

Det ble lagt en strategi for videre arbeid, blant annet gjennom å synliggjøre fakta og konsekvenser av dagens uheldige regelverk. Parat følger saken videre.
Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo