Les

Menneskehandel i arbeidslivet

Foto: Istock
Menneskehandel, eller «trafficking», forbindes ofte med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 12.12.2019 14:00 redigert 12.12.2019 14:27

I en Fafo-rapport som ble presentert onsdag diskuterer Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård hva menneskehandel i arbeidslivet er og avgrensningen mot andre begrep som er vanlige å bruke om utnytting i arbeidslivet. De har også sett på muligheter og utfordringer i arbeidet mot menneskehandel på de tre sentrale feltene avdekking av menneskehandel, bistand til ofre og etterforskning og straffeforfølgelse.

Mens ofrene for menneskehandel inne prostitusjon stort sett er kvinner, er ofrene innenfor arbeidslivet i større grad utenlandske menn. For å avdekke menneskehandel i arbeidslivet er det behov for mer kunnskap hos tilsynsmyndigheter, som Arbeidstilsynet.

Kombinasjonen av lav oppdagelsesrisiko, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører. Det er også stor usikkerhet om ulike begreper knyttet til utnytting i arbeidslivet noe som kan føre til at færre saker blir avdekket og etterforsket. 

 
Sosial dumping eller menneskehandel.
Dårlig lønn og lange arbeidsdager kan ikke forsvares, men behøver ikke bety at vedkommende er utsatt for menneskehandel. I førstelinjen – de som først kommer i kontakt med personer som kan være utnyttet – ser det særlig ut til å være tvil om hvilken grad av tvang og sårbarhet som er nødvendig for at noe faller innunder definisjonen av menneskehandel. En av de viktigste tingene å være klar over her, er at det ikke er nødvendig at tvangen er åpenbar/synlig eller at arbeidstakeren er i situasjonen ufrivillig. Loven sier også at det å utnytte noens sårbare stilling kan falle innunder menneskehandel.

Avgrensningen mellom menneskehandel og andre former for utnytting i arbeidsforhold er i stor grad et juridisk spørsmål som avklares gjennom rettslige prosesser. Hver situasjon må vurderes for seg. Rettspraksisen er begrenset, men Høyesterett har fastslått at det er en vurdering av den helhetlige situasjonen som skal ligge til grunn.

I følge Fafo-rapporten utkrystalliserer rettspraksis noen faktorer som gjør at et forhold bør undersøkes nærmere:

·         Dersom arbeidstakerne er avhengig av å få bolig gjennom arbeidsgiver

·         Dersom arbeidstakerne har blitt hentet til Norge for å jobbe

·         Dersom arbeidstakerne får utbetalt lønn kontant

·         Dersom arbeidstakerne holdes isolert sammen med kolleger på arbeidsplassen, uten annet nettverk

·         Dersom arbeidstakerne ikke har kontroll over med egne dokumenter og penger

Kabinansatte med felles front mot menneskehandel
Parat Kabinforbund har startet et eget prosjekt hvor de ser på hva de  kan bidra med for å avdekke og bekjempe menneskehandel. De har også uttrykt bekymring for at nesten alle anmeldelser om menneskehandel henlegges. En gjennomgang NRK gjorde for ett år siden viste at av 44 anmeldelser ble hele 43 henlagt.

Les også: Felles front mot menneskehandel
 
Luftfartsaksjon mot menneskehandel


Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten