Les

Mener vekterne er godt rustet til å bistå politiet

Politimeldingen, som ble lagt frem i juni, skisserer et forslag om at private selskaper kan bistå politiet i større grad enn i dag. Regiontillitsvalgt i Nord for Parat i Avarn Security, Jens Thomas Steinhaug, mener vekterne har et godt utgangspunkt for å utføre flere av oppgavene, deriblant fangetransport.
Av Helene Husebø Publisert dato 17.08.2020 8:40 redigert 17.08.2020 9:18

Parat24 skrev i juni om den nye politimeldingen, som skal behandles i Stortinget til høsten. Et av forslagene i stortingsmeldingen er at andre etater eller private selskaper kan bistå politiet i større grad enn i dag, for eksempel ved å åpne for at andre kan utføre transport av varetektsinnsatte.

Steinhaug mener vekterne har et godt utgangspunkt til å utføre og bistå i slike oppgaver. 
– Vi har en bedre fagbrevordning for vektere som stadig blir mer populær, og vi ser at flere og flere velger å ta fagbrev. Dette gir vekterne en variert og sterk operativ bakgrunn, da man kan ha praksistid i for eksempel Forsvaret, men også i offentlige og private vaktselskaper, sier Steinhaug. 

Han viser til et prøveprosjekt som ble gjennomført i 2003, der politiet overlot fangetransporten til private vekterselskap i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke. 
– Tilbakemeldingene fra dette prøveprosjektet har vært veldig gode. Alle vekterne som deltok i prosjektet gjennomgikk et tre ukers kurs på Politihøyskolen, og det samme vil være tilfelle om dette blir gjennomført i dag. Det eneste som nå står i veien er prinsippet om at det er det offentlige som bør utføre maktbruk, sier Steinhaug. 

Nestleder i Norges Politilederlag (NPL), Frank Gran, er positiv til forslaget i politimeldingen.
– Politiet i Sør-Øst har hatt slike ordninger i en årrekke, og er fornøyde. Her har både vektere og folk fra kriminalomsorgen vært involvert. Dersom regjeringen har som intensjon å overlate disse oppgavene til andre, slik at politiet kan fokusere på de polisiære oppgavene er det bra, sa han til Parat24 i juni. Gran mener også det er fornuftig at slike oppgaver overlates til ikke-politiutdannede. 
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo