Les

Mener flere politikontorer ikke er løsningen

Fredag ble det kjent at regjeringen vil åpne ni nye polititjenestesteder. Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag i Parat (NPL) mener dette ikke er veien å gå.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.01.2023 15:15 redigert 10.01.2023 16:54
Regjeringen gjenåpner ni tjenestesteder med nye politistillinger. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl presenterte de nye tjenestestedene i en pressekonferanse fredag.

Kjetil Ravlo sier NPL har vært, og er opptatt av at folk både i bygd og by skal oppleve et synlig, tilgjengelig og kompetent politi. 
– Regjeringens fokus på å styrke polititjenester i distriktene er i utgangspunktet meget bra, men opprettelse av nye kontorer er neppe det beste svaret, sier han til Parat24.

Han sier NPL mener at mer folk, kjøretøy og god samhandling med kommunene om løsninger er svaret for å få best effekt. 
– Når regjeringen likevel velger å opprette nye tjenestesteder, er finansiering av omkostninger til bygg og til bemanning av disse svært viktig. I motsatt fall vil dette gå ut over eksisterende tjenester. Jeg kan ikke se at det foreligger en slik finansiering nå, noe som er skuffende ut fra de signaler som er gitt i forutgående prosesser, sier han. 

Leder i Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol, er enig med sin politilederkollega.
– Tilbakemeldingene fra våre medlemmer over hele landet har vært at de ønsker flere folk, ikke flere kontorer. Vi i Parat politiet er bekymret for de økonomiske konsekvensene av manglende finansiering av opprettelsen av nye tjenestesteder, og vi er skuffet over den manglende involvering av arbeidstakerorganisasjonene fra politisk ledelse i Justisdepartementet, slik vi ble forespeilet sommeren 2022, sier han.
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo