Les

Meklingsinnspurt i frontfaget

Hvis ikke partene blir enige innen midnatt torsdag blir det streik fra fredag morgen Foto: iStock
Parat og Fellesforbundet (LO) har begjært meklingen med NHO/Norsk Industri om årets frontfagsoppgjør avsluttet. Dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt den 20. august, blir det strek fra arbeidstidens begynnelse fredag den 21. august.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 20.08.2020 15:35 redigert 20.08.2020 21:29

Parat vil ta ut alle sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten. Dette gjelder blant annet Autronica fire and security,  Andersen Mek Verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg. En eventuell streik vil kunne medføre store driftsmessige konsekvenser for de bedriftene som tas ut. 

Forhandlingene i årets oppgjør er utsatt fra mars. Når forhandlingene startet opp igjen i august tok det bare to timer før forhandlingene ble brutt, og partene måtte be riksmekleren om hjelp.

Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune har tidligere uttalt at Parat vil jobbe iherdig gjennom meklingen for å bli enige med arbeidsgiver. 
– Men skal vi lykkes denne gangen, må Norsk Industri innta en annen vilje til å høre på oss enn det de har vist under forhandlingene, sa Aune til Parat24 før det forberedende møtet hos Riksmekleren forrige uke.

Partene står langt fra hverandre
Mens NHO vil ha 0-oppgjør, og ikke verken vil gi sentrale tillegg eller høyere minstelønnssatser, mener Parat at det er rom for å gi tillegg. Oppjustering av anslaget for prisveksten for 2020, kan også bidra til å komplisere meklingsinnspurten.

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg har tidligere uttalt til Parat24 at Parats medlemmer  krever sin andel av verdiskapingen.

Mens meklingen pågår er det kun riksmekleren som uttaler seg om meklingen og dens fremdrift.

Oversikt over bedrifter som bli tatt ut ved en eventuell streik

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup