Les

Meklingen for apotekteknikere fortsetter på overtid

Det mekles fortsatt fredag morgen i tariffoppgjøret mellom Farmasiforbundet i Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, etter at fristen utløp ved midnatt. Over 500 apotekteknikere i Boots og Apotek 1 kan bli tatt ut i streik fra fredag morgen.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 09.09.2022 0:15 redigert 09.09.2022 8:26
Forhandlingene mellom partene ble brutt 11. juni i år og problemet er ifølge Farmasiforbundet at arbeidsgiverorganisasjonen Virke ikke vil følge opp enigheten som ble oppnådd mellom partene i 2020. Den gang ble man enige om at det i oppgjøret for 2022 skulle innføres 37,5 timers uke og innføre lovlig praktisering av ulempekompensasjon. I tillegg skulle apotekteknikerne få lønnstillegg i overenstemmelse med resultatet fra frontfaget.
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo