Les

Meklingen er i gang

Fredag møtte leder i YS privat, Anneli Nyberg, og direktør for arbeidsliv og tariff, Nina Melsom, hos Riksmekler Mats Ruland for å mekle over frontfagsoppgjøret i 2023. Foto: Trygve Bergsland.
Fredag kl. 12 møttes YS og NHO hos Riksmekleren på Thon Hotel Opera, i Oslo. De har satt seg frist til lørdag ved midnatt for å finne til enighet i årets frontfagsoppgjør. Hvis ikke partene blir enige i hva lønnsveksten for konkurranseutsatt industri blir, kan det bety storstreik.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 14.04.2023 14:00 redigert 14.04.2023 15:44

Leder for YS privat, Anneli Nyberg, sier at YS går inn i forhandlinger med mål om å komme til enighet. Samtidig er hun åpen om at det blir et utfordrende oppgjør.  

– Dette er kanskje den vanskeligste samordnede oppgjøret vi har hatt på mange år. Forventningene er store, men vi skal gjøre det vi kan for å få til et godt resultat. Hvis ikke, så er vi klar for konflikt, sier Nyberg.

Videre understreker Nyberg at det er økt kjøpekraft som er det viktigste kravet i årets forhandlinger.

– Vi skal øke våre medlemmers kjøpekraft. Mange har merket det siste årets prisstigninger. Vi er nødt til å finne en løsning som kompenserer for det, sier Nyberg.

Forventer nedgangstider

Direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom, viser til at den nåværende situasjonen er utfordrende for norsk næringsliv, og at flere bedrifter forventer nedgangstider fremover.

– For vår del er det bedriftens lønnsevne som er viktig i dette oppgjøret. Da er det både rammen, men også hvilke midler som skal fordeles sentralt og lokalt i oppgjøret, sier Melsom.

Spørsmål om økonomi

Riksmekler, Mats Ruland, forteller at målet med meklingen nå er å hjelpe partene til enighet i årets lønnsoppgjør.

– Dette er et mellomoppgjør, og det er økonomi som er tema. Målet er å sette en ramme på oppgjøret, og bli enig om hvordan sentrale og lokale tillegg skal fordeles, sier Ruland.  

Forhandler kun om lønn

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det skal forhandles om. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør i industrien i morderne tid. Likevel gjør utfordringene i norsk økonomi som høy inflasjon, rentestigning, og lav kronekurs, at forventningene til lønnsvekst er høye.

Modellen for lønnsforhandlinger i Norge, kalles Frontfagsmodellen. Her forhandler konkurranseutsatt industri først, og legger dermed rammen for de øvrige lønnsoppgjørene i landet. Resultatet av frontfagsforhandlingene er derfor ansett som en viktig pekepinn på hva andre sektorer kan vente seg i lønnsvekst. 

Se video fra meklingsstarten her
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo