Les

Meklingen er i gang

Onsdag møttes YS og NHO hos Riksmekleren med fulle delegasjoner. Dermed er meklingen i gang for private virksomheter tilknyttet NHO. Skal streik unngås må partene bli enige innen midnatt førstkommende lørdag.
Av Vetle Daler Publisert dato 04.04.2018 13:45
Onsdag 4. april startet meklingen mellom YS og NHO i årets hovedoppgjør. For å unngå konflikt må partene komme til enighet innen klokken 24.00 lørdag 7. april. Klarer de ikke det, blir det storstreik fra arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.

Tirsdag formiddag varslet YS plassfratredelse for seks tusen medlemmer i blant annet busselskaper, matvareindustri, media og spedisjon. Rundt 1500 Parat-medlemmer blir berørt hvis det blir streik fra søndag.

Mekler Mats Wilhelm Ruland får en krevende jobb. Det skal mekles om flere kompliserte spørsmål, som AFP og tjenestepensjon.
– Vi går til mekler for å unngå storstreik, men våre medlemmer er godt forberedt dersom konflikt blir nødvendig. Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og tjenestepensjon. Det blir en vanskelig mekling, med mange viktige forhold som må løses, uttalte Vegard Einan, leder for YS Privat i forbindelse med plassfratredelsen tirsdag.
– Vi har vært tydelige på at vi ønsker en rettferdig pensjon for alle. For oss er det viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning og sikre også de unge en tidlig inngang i tjenestepensjonen, sa Einan tirsdag.

YS har også krevd reallønnsvekst for sine medlemmer, samt at arbeidsgiver skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.
Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup