Les

Mekling og fare for streik i SAR-offshore

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Helikopterselskapet Bristow Norway nekter å inngå tariffavtale med redningsmennene. Mandag og tirsdag møtes partene til mekling hos Riksmekleren og det er fare for streik fra onsdag morgen.
Av Arve Sigmundstad 25.02.2019 10:57

Parats forhandler, Lars Petter Larsen, sier Bristow Norway og NHO nekter å inngå tariffavtale og arbeidsvilkår for redningsmennene, på linje med hva annet redningspersonell har i andre norske helikopterselskaper.
– Arbeidsgiver har så langt vist liten vilje til å inngå en avtale og det er stor fare for at denne konflikten ender med streik, sier Larsen.

Bristow Norway har ansvaret for flere SAR-operasjoner (search and rescue) på norsk sokkel.

– Redningsmennene er besetningsmedlemmer på redningshelikopter og har ansvaret for det redningstekniske arbeidet. I en akuttsituasjon er det disse som evakuerer pasienter ved heisoperasjoner fra båter, eller fra sjøen, under krevende forhold. I tillegg assisteres sykepleiere og annet helsepersonell, sier Larsen.

Justis- og helsedepartementet har utarbeidet en Nasjonal standard for redningsmenn for å sikre et likeverdig medisinsk og redningsfaglig tilbud til brukere av redningstjenester i Norge.

– Med unntak av Bristow Norway har samtlige selskap som driver redningstjeneste på fastlandet forpliktet seg til å følge denne standarden. Selskapet velger i tillegg å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft som ikke oppfyller nasjonal standard, sier Parats forhandlingsleder.

Larsen sier en streik blant redningsmennene vil innebære noe redusert beredskap ved skader og ulykker blant arbeiderne på norsk sokkel.

– Ved en konflikt vil vi gjennomføre et begrenset streikeuttak for å unngå fare for liv og helse, sier han.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo