Les

Mekling i sykehusene

Parats delegasjon i meklingen: Bodil Røkke, Thomas Lilloe og Renate Messel Hegre. Foto: Vetle Daler
Partene i sykehusoppgjøret møttes hos Riksmekleren mandag formiddag. Blir partene ikke enige innen midnatt tirsdag, blir det sykehusstreik fra onsdag morgen. 
Av Vetle Daler 20.09.2019 9:00
Sykehusforetakene er medlemmer i arbeidsgiverforeningen Spekter, og Parat har 570 medlemmer i Spekters såkalte område 10, som inkluderer en rekke yrkesgrupper i sykehusene. Parats medlemmer er i hovedsak ansatt i administrative og merkantile stillinger. Medlemmer som jobber i sykehusapotek er ikke omfattet av denne meklingen.

Også på dette området er det pensjon som er det store stridsspørsmålet. Parat og YS krever pensjon fra første krone. 
– Vi krever pensjonsopptjening fra første krone for våre medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. I dagens system faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen og mister både alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.  Dette rammer i stor grad kvinner og lavtlønnsgrupper, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

Parat-medlemmer på St Olavs hospital HF og Sørlandet sykehus HF avd. Arendal kan bli tatt ut i streik onsdag morgen hvis meklingen ikke fører fram. Parats repesentant i YS Spekter forhandlingsutvalg, Bodil Røkke, sier hun ser frem til en konstruktruktiv mekling.
– Vi håper på å kommer til en løsning slik at vi unngår en konflikt, sier hun. 

YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO om kravet om rettferdig pensjonsopptjening. En eventuell streik vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. 

Les også: Neste uke kan det bli sykehusstreik
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo