Les

Mekling i sykehusene

Parats delegasjon i meklingen: Bodil Røkke, Thomas Lilloe og Renate Messel Hegre. Foto: Vetle Daler
Partene i sykehusoppgjøret møttes hos Riksmekleren mandag formiddag. Blir partene ikke enige innen midnatt tirsdag, blir det sykehusstreik fra onsdag morgen. 
Av Vetle Daler 20.09.2019 9:00
Sykehusforetakene er medlemmer i arbeidsgiverforeningen Spekter, og Parat har 570 medlemmer i Spekters såkalte område 10, som inkluderer en rekke yrkesgrupper i sykehusene. Parats medlemmer er i hovedsak ansatt i administrative og merkantile stillinger. Medlemmer som jobber i sykehusapotek er ikke omfattet av denne meklingen.

Også på dette området er det pensjon som er det store stridsspørsmålet. Parat og YS krever pensjon fra første krone. 
– Vi krever pensjonsopptjening fra første krone for våre medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. I dagens system faller ansatte i stillinger på under 20 prosent utenfor pensjonsordningen og mister både alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.  Dette rammer i stor grad kvinner og lavtlønnsgrupper, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter.

Parat-medlemmer på St Olavs hospital HF og Sørlandet sykehus HF avd. Arendal kan bli tatt ut i streik onsdag morgen hvis meklingen ikke fører fram. Parats repesentant i YS Spekter forhandlingsutvalg, Bodil Røkke, sier hun ser frem til en konstruktruktiv mekling.
– Vi håper på å kommer til en løsning slik at vi unngår en konflikt, sier hun. 

YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO om kravet om rettferdig pensjonsopptjening. En eventuell streik vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. 

Les også: Neste uke kan det bli sykehusstreik
Våre medlemsblader
Video

Halloweenmannen

Ikke et veldedighets­prosjekt

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo