Les

Mekling i oppgjøret for vektere

Fristen for å komme fram til en løsning i vekteroppgjøret går ut ved midnatt tirsdag.
Av Vetle Daler 16.09.2020 0:44
Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund NAF (LO) brøt forhandlingene med NHO Service og handel 27. august. Dermed gikk tariffoppgjøret for vektere til mekling hos Riksmekleren, hvor fristen altså går ut ved midnatt tirsdag.

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen sier til Parat24 at Parat alltid går inn i mekling med det mål for øyet å oppnå en løsning.
Det gjelder også denne gangen, sier hun.

Blir det ikke enighet hos Riksmekleren, tar Parat ut rundt 400 vektere i Avarn og Securitas i streik fra onsdag morgen.
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo