Les

Mekling i gang mellom Parat og Virke

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland (t.v.) og Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune under meklingsstart torsdag. Foto: Helene Husebø
Torsdag startet meklingen mellom Parat og Virke hos Riksmekleren etter at forhandlingene om funksjonæravtalen ble brutt den 28. august. Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier hovedkravet nå er reallønnsvekst for alle medlemmer i varehandel og service. 
Av Helene Husebø 11.09.2020 13:57

I forhandlingene om funksjonæravtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, forhandler arbeidstakerorganisasjonene Handel og Kontor (LO) i tillegg til Parat (YS). Parat forhandler for store medlemsgrupper i Bama, Carlsen Fritzøe, Lekolar, Maxbo, Malorama, Montér/Optimera, Lyse, Norgesgruppen med flere.

Parats forhandlingsleder sa da forhandlingsbruddet ble faktum at hovedkravet er reallønnsutvikling for alle medlemmer.  
– Bruddet i forhandlingene skyldes arbeidsgiverforeningen Virkes manglende vilje til å akseptere våre moderate krav. Krav vi mener er i tråd med tillegg, gitt i frontfaget. Det er mange lavtlønnede, spesielt innenfor handel, og mange av disse har vært i førstelinjen i de siste månedene. Det har også vært av betydning for bruddet at vi ikke har fått en total helhetlig løsning, blant annet på områder som kompetanseutvikling for våre medlemmer, sa Aune til Parat24.

Han sier også at plikt for arbeidsgiver til å forskuttere sykepenger er et viktig punkt for Parat. 
– Bedrifter skal ikke ha mulighet til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger. Dette kravet har vi allerede fått gjennomslag for i frontfagsoppgjøret og vi krever det samme for ansatte i service og handel, har Aune uttalt til Parat24 før meklingsstart.

Fristen for enighet hos Riksmekleren er ved midnatt fredag 11. september. 

Les også: Brudd i tarifforhandlingene mellom Parat og Virke

Våre medlemsblader
Video

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo