Les

Månedslønna har fått et løft siste året

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Den gjennomsnittlige månedslønnen har økt med 2,9 prosent. Dermed har lønnsveksten tatt seg opp sammenlignet med de to siste årene.
Av NTB 04.02.2019 12:49

Meglere i shipping og råvarer tjener i snitt 109.000 kroner i måneden, og er dermed landets best betalte yrke. På bånn finner du hjelpearbeidere på gård.

Hvis man ser på snittet for bransjer, er lønningene høyest innen bergverk og utvinning, det vil si gass- og oljenæringen. Her var snittlønna på 72.700 kroner i måneden. Rett bak kommer ansatte i finans og forsikring som i snitt tjener 66. 080 kroner i måneden.

Dårlig i hotellbransjen
Dårligst betalt er dem som jobber i overnattings- og serveringsbransjen. De får 31.300 i månedslønn, mens ansatte i jordbruk, skogbruk og fiske tjener 37.440 kroner.

SSB har publisert lista over hva forskjellige yrker får i månedslønn og hvilke yrker som har hatt den største og minste lønnsøkningen sammenlignet med i fjor. De har sett på perioden september 2017 til september 2018.

Sprik blant innvandrere
Innvandrere tjener dårligere enn nordmenn. De som har en afrikansk bakgrunn, tjener aller dårligst med en gjennomsnittlig månedslønn på 35.600 kroner. I den andre enden av skalaen står folk fra USA og Canada som i snitt får 52.600 kroner.

Arbeidsfolk med bakgrunn fra Øst-Europa, som er blant de største gruppene med utenlandske arbeidstakere, fikk i snitt en månedslønn på 36.100 kroner.

Det er i tillegg mange utlendinger som er pendlere eller har korttidsjobber i Norge, og som ikke bor fast her. Nesten 75.000 kommer fra EU-land og Norden. De hadde en lønnsvekst på bare 1,2 prosent og tjente i snitt 35.800 kroner.

Privat
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har den gjennomsnittlige månedslønnen økt med 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. Dermed har lønnsveksten tatt seg opp sammenlignet med de to siste årene.

Den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge er 45.600 kroner for en som jobbet heltid. Økningen var på 1.300 kroner.

Ansatte i staten tjente 49.600 kroner, og hadde en økning på 3,2 prosent. De som jobber i kommunen, tjener i snitt 41.500 i måneden og fikk en økning i månedslønnen på 2,8 prosent.

Best betalt:
1. Handels- og skipsmeglere 109.000 kroner
2. Ledere av olje- og gassutvinning 106.930 kroner
3. Toppledere i offentlig administrasjon 95.010 kroner
4. Finansmeglere 94.700 kroner
5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 90.190 kroner
6. Flygere 89.490 kroner
7. Geologer og geofysikere 83.810 kroner
8. Legespesialister 83.140 kroner
9. Finans- og økonomisjefer 83.130 kroner
10. Flygeledere 82.580 kroner

Dårligst betalt:
326. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 29.310 kroner
327. Kjøkkenassistenter 28.980 kroner
328. Servitører 28.610 kroner
329. Bartendere 28.420 kroner
330. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 28.090 kroner
331. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere 27.940 kroner
332. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27.080 kroner
333. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26.590 kroner
334. Intervjuere 26.510 kroner
335. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26.020 kroner

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo